Seres György

Publikációk idõrendben

Ssz.

Cím

Hol

Mikor

Oldal

1.

Вопросы автоматизации решения задач взаимодействия между зенитными войсками и истрибительной авиации на командном пункте зенитных ракетных войск

A légvédelmi rakéta és a vadászrepülõ csapatok együttmûködésének automatizálási lehetõségei

ZMNE Könyvtár

Honvédelem 1979/11.

Kandidátusi értekezés

1971.

 

2.

Matematikai módszerek a vadászrepülõ és a légvédelmi rakéta csapatok együttmûködésének értékelésére

Honvédelem “T”

1972/3.

 

3.

Az információ-feldolgozás automatizálásának problémái a légvédelmi csapatok vezetési pontjain.

Honvédelem "T"

1973/3.

 

4.

Korszerû oktatási-nevelési célok és módszerek a légvédelmi tisztképzésben

ZMKMF Közlemények (Ünnepi különszám)

1975.

30-37.

5.

A fõiskola információs és tervezési rendszerének vizsgálata (társszerzõ)

ZMKMF Közlemények

1975/4.

3-26.

6.

Nevelési célok és feladatok realizálása a szakképzés folyamatában (társszerzõ)

ZMKMF Közlemények

1976/2.

105-121.

7.

Az extraktor alkalmazási lehetõségei (társszerzõ)

MNVK Haditechnikai Tudományos Tanács (díjazott pályázat)

1979.

 

8.

A repülésirányítás korszerûsítésérõl

Honvédelem
(díjazott pályázat)

1979/11.

105-110.
Honvédelem 1979/11.

9.

Az automatizált légvédelmi irányítási rendszerek felépítésének alapjai I-II. (fordítás és átdolgozás)

Honvédelmi Minisztérium

1980.

 

10.

A rádiólokációs információk feldolgozásának automatizálása I. rész. Rendszertechnikai alapok

MNVK Haditechnikai Tudományos Tanács (díjazott pályázat)

1980.

 

11.

Néhány gondolat a rádiólokációs rendszertechnikáról

Haditechnikai Szemle

1981/2.

8-14.
Haditechnika 1981/2.

12.

A rádiólokációs információfeldolgozás folyamata

Haditechnikai Szemle (nívódíjas)

1981/4.

1-7.
Haditechnika 1981/4.

13.

Szekunder rádiólokációs rendszerek a repülésirányításban

Haditechnika
(díjazott pályázat)

1982/2.

7-11.
Haditechnika 1982/2.

14

A légvédelmi harc rendszermodellje

Haditechnika

1982/3.

2-6.
Haditechnika 1982/3.

15.

Egyedi címzésû szekunder rádiólokációs rendszer

Haditechnika

1984/3.

10-12.
Haditechnika 1984/3.

16.

Rádiólokációs-információs rendszerek

Mikrohullámú Szeminárium Budapest

1985.

(elõadás)
337-340.

17.

A rádióelektronikai háború új eszköze – a széttelepített rádiólokátor

Impulzus

1985/25.

48-49.

18.

Csillagháborús tervek – a háromrétegû pajzs

Élet és Tudomány

1985/46.

1452-1453.
Élet és Tudomány 1985/46.

19.

Megnyerhetõ-e a csillagháború?

Élet és Tudomány

1985/47

1480-1482.
Élet és Tudomány 1985/47.

20.

A rádióelektronikai háború új eszköze – a széttelepített rádiólokátor

Haditechnika
(díjazott pályázat)

1986/3.

2-8.
Haditechnika 1986/3.

21.

Közelnavigációs és leszállító rendszerek

Haditechnika

1988/3.

2-6.
Haditechnika 1988/3.

22.

Szekunder rádiólokációs rendszerek a légi összeütközések megelõzésére

Haditechnika
(különdíjas pályázat)

1988/4.

2-7.
Haditechnika 1988/4.

23.

Armed Combat as a System

Pugwash: Conventional Forces in Europe VIII. session Malta

1989.09.29-10.03.

 

24.

Egy új megközelítési mód az "elégséges védelem" mértékének meghatározásához

Akadémiai Közlemények

1990.

 

25.

A légvédelmi rendszer struktúrái

Akadémiai Közlemények
 

1990.

(pályázat)
Haditechnika 1988/4.

26.

A fegyveres küzdelem, mint rendszer

(The armed combat as a system) Doktori értekezés 1991.

Doktori értekezés

1990.

(megvédve 1991-ben)
Doktori értekezés 1991.

27.

Armed Combat as a System

Library of Stockholm International Peace Research Institute

1990.

 

28.

Miért lyukas a magyar égbolt – avagy, miért haltak ki a dinoszauruszok?

Pesti Hírlap

1990. 12.28.

4.
Pesti Hírlap 1990.12.28

29.

Mérhetõ-e az "elégséges védelem"?

Honvédelem

1990/2.

43-63.

30.

Az önálló magyar légvédelmi rendszer létrehozásának rádiólokációs elõfeltétele

ZMKA, Rádiótechnikai Tudományos Konferencia

1991

elõadás

31.

Hazánk légterének és a repülések biztonságának többoldalú biztosítása az integrált védelmi rendszer megszûntével

Biztonsági és Honvédelmi Kutatások Központja
(A Magyar Köztársaság légterének biztonsági kérdései program)

1991.

témafelelõs
Haditechnika 1988/4.

32.

A magyar hadiipar jövõjének néhány befolyásoló tényezõje

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, „A MAGYAR HADIIPAR JÖVÕJE” (tudományos konferencia)

1991.

elõadás

33.

Különös szimulátorok

Pesti Hírlap

1991. 01.26.

18.
Pesti Hírlap 1991.01.26

34.

Rádiólokáció-rádiónavigáció

Haditechnika

1991/3.

6-10.
Haditechnika 1991/3.

35.

Javaslat egy új szekunder rádiólokációs felismerõ és légtérellenõrzõ rendszerre

Új Honvédségi Szemle
(A Honvédelem 1990. évi pályázatán 2. díjat nyert)

1991/6.

10-15.
Új Honvédségi Szemle 1991/6.

36.

Egy nyugdíjas hadmérnök asszociációi

Új Honvédségi Szemle

1991/9.

158-160.
Új Honvédségi Szemle 1991/9.

37.

Gondolatok a magyar légvédelemrõl

Internet

1990-2002.

Próbálkozások
Próbálkozások

38.

A légierõ szerepváltozásai (társszerzõ)

Magyar Hadtudományi Társaság (szerzõdéses pályázat)

1997.

pályázat
MHTT 1997.

39.

A digitális hadszíntér határai

ZMNE „ROBOT HADVISELÉS 1” (nemzetközi tudományos konferencia)

 

2001.

elõadás
Robothadviselés 2001.

Margins of the digital theatre of war

English version
Robotwarfare 2001

40.

A magyar légierõ korszerûsítésének néhány kérdése

Magyar Hadtudományi Társaság,
(szerzõdéses pályázat)

2001.

pályázat
MHTT 2001.

41.

 

A suitable process of updating the Hungarian Air-Forces Future Aviation Technology 2002

ZMNE "FUTURE AVIATION TECHNOLOGIES" (nemzetközi tudományos konferencia)

2002.

 

elõadás
Future Aviation Technology 2002

A magyar légierõ korszerûsítésének folyamata

magyar változat
Future Aviation Technology 2002

42.

 

ARMED COMBAT on the digital theatre of war Robotwarfare 2002

ZMNE „ROBOT HADVISELÉS-2”
(nemzetközi tudományos konferencia)

2002.

elõadás
Robotwarfare 2002

Fegyveres küzdelem a digitális hadszíntéren

magyar változat
Robotwarfare 2002

43.

Military technology comes from club to attack/defense robots by Research and Development (R&D) Robothadviselés 2005

ZMNE „ROBOT HADVISELÉS-3”
(nemzetközi tudományos konferencia)

2003.

elõadás
Robotwarfare 2005

Haditechnikai kutatás és fejlesztés (K+F) a bunkósbottól támadó/védõ robotokig

magyar változat
Robothadviselés 2005

44..

Military technology comes from club to attack/defense robots by Research and Development (R&D)

AARMS Vol. 3, No. 3 

2004.

361–372
Robotwarfare 2002

45.

Haditechnikai kutatás-fejlesztés, (társszerzõ Kende György)
 

ZMNE (egyetemi jegyzet,

2004.

jegyzet
Haditechnikai K+F jegyzet

46.

Haditechnikai kutatás-fejlesztést, (ársszerzõ Kende György)

ZMNE (egyetemi multimédiás tananyag)

2005.

multimédiás tananyag
Robotwarfare 2002

47.

Bases of military system modeling

ZMNE KMDI (multimédiás doktori tananyag)

2005.

multimédiás tananyag
Robotwarfare 2002

48.

 

Tanuljunk könnyen, gyorsan - élethosszig, (társszerzõ: Kende György)Humán Szemle 2005/3.

HUMÁN SZEMLE,

2005/3.

46.-56.
Humán Szemle 2005/3.

49.

Fenntartható fejlõdés - egy
lehetséges kutatási program
Robothadviselés 2005

A Magyar Professzorok Világtalálkozója (Marosvásárhely, )

2005. szeptember 17.

elõadás
Robothadviselés 2005

50.

A katonai légi jármû, mint rendszer Robothadviselés 2005

ZMNE „ROBOT-HADVISELÉS-5" (nemzetközi tudományos konferencia)

2005.

elõadás
Robothadviselés 2005

Military air vehicle as a system

English version
Robotwarfare 2005

51.

Let’s learn quickly and easily - lifelong , (co writer: György Kende and Sándor Gönczi)AARMS 2006/5

AARMS

2006. (Vol. 5, Issue 1)

 91-103
AARMS 2006/1

52.

 Lifelong - eLearning,  (co writer: György Kende and Sándor Gönczi)Sibiu 2005

LEADERSHIP AND MANAGEMENT AT THE OUTSET OF THE 21st CENTURY

- The 10th Scientific Communication Session, Sibiu

Vol. XII. 2005. nov. Editura Acad. Fortelor Terestre

112-118
presentation
Sibiu 2005

53.

 Why e-learning?  (co writer: György Kende and Sándor Gönczi)Defence Technology 2006

IVth International Symposium on Defence Technology

19-20 April 2006

presentation
Defence Technology 2006

54.

Four questions about eLearning  (co writer: György Kende and Sándor Gönczi)Washington 2006

68th NTG WG IT&ED Meeting, Washington; DC

17-22 Sep 2006

presentation
Washington 2006

55.

Use of chess in military education, (co writer: György Kende) New Challenges 2006

NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCES 2006. 4th International Conference, ZMNDU, Budapest, Hungary

07–08 November, 2006

presentation
New Challenges 2006

56.

Robothadviselés és
e-tanulás?,  (társszerzõ: Kende György)
Robothadviselés 2006

ZMNE „ROBOT HADVISELÉS-6" (nemzetközi tudományos konferencia) Robothadviselés 2006

2006. november 22

elõadás
Robothadviselés 2006

57.

Chess and knowledge management Sibiu 2006

MAN WITHIN THE KNOWLEDGE BASED ORGANISATION, The 11th  International Conference, Sibiu, Romania (co writer: György Kende)

23-25 November 2006

presentation
Sibiu 2006

58.

A tudás-átadás és a tudásbázis-fejlesztés egyidejû alkalmazása a K+F területén,  (társszerzõ: Kende György és Noszkay Erzsébet)Gödöllõ 2007

MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottságának Tudásmenedzsment Albizottsága: „A TUDÁS-MENEDZSMENT HELYE ÉS SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS- ÉS TUDÁS-KÖZPONTOK MÛKÖDÉSÉBEN” címû workshopja

2007.
február 23

elõadás
Gödöllõ 2007

59.

Chess in military education

69th NTG WG IT&ED -- Spring Meeting 2007 – Oberammergau

2007

presentation
Sibiu 2006

60.

The use of chess in military matters, (co writer: György Kende)Gödöllõ 2007

Akademia Obrony Narodowe, Zeszyty Naukowe , Warszawa,

2007/1

412-424. p.

61.

Gra w szachy a rozwiazywanie problemów wojskowych., (co writer: György Kende)

Akademia Obrony Narodowe, Zeszyty Naukowe , Warszawa,

2007/1

399-412. p-p.

62.

Tests and Knowledge Management in Modern Higher Education – the e-Learning,  (co writer: György Kende, Erzsébet Noszkay)New Challenges 2007

NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCES 2007. 5th International Conference, ZMNDU, Budapest, Hungary

13-14
November
2007

Proceedings I.
155-166 p.

presentation
Sibiu 2006

63.

A new PhD research topic about relationship of chess and military questions, (co writer: György Kende)

NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCES 2007. 5th International Conference, ZMNDU, Budapest, Hungary

13-14
November
2007

Proceedings I.
167-172 p.

presentation
New Challenges 2007

64.

A sakk és a döntési képesség összefüggéseinek kutatási programja  Sibiu 2006

A sakk oktatásának hatása a képességfejlesztésre és a személyiségfejlesztésre, workshop, ZMNE, Budapest

2007. november 21

elõadás
Sakk 2007

65.

Role of the Knowledge Management in Modern Higher Education – the
e-Learning

AARMS  (co writer: György Kende, Erzsébet Noszkay)

Vol. 6, Issue. 4 (2007 )

559-573
AARMS 2007/4

66.

Egy interaktív e-learning portál elsõ tapasztalatai, (társszerzõ: Kende György)
 

Az MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottsága Tudásmenedzsment Albizottságának
2008. évi workshopja

2008. március 28.

elõadás szerkesztett változata
Tudásmenedzsment 2008

67.

How to eTeach some aspects of military technology?, (co writer: György Kende)

Vth International Symposium on Defence Technology

21-22 April
2008

presentation
Defence Technology 2008

68.

Tests and Knowledge Management in Modern Higher Education – the e-Learning, (co writer: György Kende, Erzsébet Noszkay)

elearningeuropa.info

21 May 2008

publication
New Challenges 2007

69.

The use of chess in human resources management, (co writers: Erzsébet Noszkay, György Kende, Péter Hardicsay)

New trends and tendencies in Human Resources Management - East meets West Conference, Pécs

13-14 June 2008

Proceedings
ISBN 978-963-642-236-3

presentation
New Challenges 2007

70.

Hatékony felsõoktatás – az Internet lehetõségei a távoktatásban, (társszerzõ: Miskolczi Ildikó, Szabó László)

A Föld éve 2008.
Tudományos Konferencia

2008.

Szolnoki Tudományos Közlemények XII.
Tudásmenedzsment 2008

71.

Robotok az oktatásban, (társszerzõ: Kende György)

ZMNE „ROBOT HADVISELÉS-8" (nemzetközi tudományos konferencia)

2008. november 27.

elõadás
Robot 2008
 

72.

Virtuális Campus, (társszerzõ: Kende György, Miskolczi Ildikó, Hangya Gábor)

A Zrínyi Miklós Hadtudományi Alapítvány, Gondolkodó katona pályázatán díjazott tanulmány

2008.

megjelenés alatt
Gondolkodó katona 2008

73.

Virtual Campus

2008.

angol változat
Gondolkodó katona 2008

74.

Tanuljunk könnyen, gyorsan – élethosszig, bármikor, bárhol, (társszerzõ: Kende György, Miskolczi Ildikó)

Jampeper.eu, online folyóirat

2008./III./3.

magyar változat
Jampaper 2008

75.

Let’s learn easily and quickly – lifelong, anytime, anywhere, (co-authors: György Kende, Ildikó Miskolczi )

Jampeper.eu, online quarterly

3./III./2008.

English version
Jampaper 2008

76.

Tanuljunk könnyen, gyorsan – élethosszig, bármikor, bárhol(társszerzõ: Kende György, Miskolczi Ildikó, Fórika Krisztina)

Az MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottsága Tudásmenedzsment Albizottságának
2009. évi workshopja

2009. március 24.

elõadás
Tudásmenedzsment 2009
szerkesztett változat
Tudásmenedzsment 2009

77.

A katonai légijármû rendszermodellje

ZMNE BJKMK RLI Repüléstudományi konferencia, Szolnok

2009. április 24.

elõadás
Szolnok 2009
szerkesztett változat
Szolnok 2009

78.

Az e-tanulás lehetõségei a külszolgálatot teljesítõ katonák képzésében, (társszerzõ: Kende György, Miskolczi Ildikó, Fórika Krisztina)

ZMNE BJKMK RLI Repüléstudományi konferencia, Szolnok

2009. április 24.

szerkesztett változat
Szolnok 2009

79.

A tudásprezentálás elmélete és gyakorlata az e-learningben

Hadmérnök (társszerzõ: Miskolczi Ildikó)

2009. június

online
Szolnok 2009

80.

Virtual Campus (társszerzõ: Kende György, Miskolczi Ildikó, Hangya Gábor)

 New Challenges in the Field of Military Sciences  6th International Scientific Conference Budapest, Hungary ,

2009. november 18-19

Proceedings CD-ROM ISBN 978-963-87706-4-6.
 Gondolkodó katona 2008

81.

Terepi kivitelû moodle munkaállomás alkalmazhatósága a katonai továbbképzésben

Hadmérnök

2010. március

online
Szolnok 2009

82.

SAKK, TUDOMÁNY, HADTUDOMÁNY (társszerzõ: Kende György)

STRATÉGIÁK ÉS A SAKK konferencia
 

2010. március 24-25.

Hadmérnök különkiadás
Sakk 2010

83.

HIPERMÉDIA AZ OKTATÁSBAN – AVAGY FELHÕPEDAGÓGIA (társszerzõ: Miskolczi Ildikó, Fórika Krisztina, Lengyel Piroska, Gerõ Péter )

Hadmérnök
 

2010/2

online
339-357. old.

Hadmérnök 2010/2

84.

TESZTELJÜK A TESZTEKET, (társszerzõ: Miskolczi Ildikó, Fórika Krisztina, Lengyel Piroska, Gerõ Péter:)

Repüléstudományi Konferencia 2010., Szolnok,

2010. április 16.

Konferencia-kiadvány, HU ISSN 1789-770X, 26. old.
Reptud.-2010

85.

GYÜLEKEZNEK A FELHÕK A FELSÕOKTATÁS EGÉN  (társszerzõ: Miskolczi Ildikó, Fórika Krisztina, Lengyel Piroska, Gerõ Péter:)

5. MoodleMoot és 2. E-portfolió Konferencia, Gödöllõ,

2010. június 25.

online
Reptud.-2010

86.

4 MOODLE PORTÁL TAPASZTALATAI,  (társszerzõ: Miskolczi Ildikó, Fórika Krisztina, Lengyel Piroska, Gerõ Péter:)

5. MoodleMoot és 2. E-portfolió Konferencia, Gödöllõ,

2010. június 25.

online
Moodlemoot-2010

87.

GYÜLEKEZNEK A FELHÕK A FELSÕOKTATÁS EGÉN, (társszerzõ: Miskolczi Ildikó, Fórika Krisztina, Lengyel Piroska, Gerõ Péter:)

MAFIOK XXXIV., Békéscsaba,

2010. augusztus 8.

Konferencia-kiadvány, ISBN 978-963-269-201-2, 26. oldal
Moodlemoot-2010

88.

CLOUD LEARNING, (társszerzõ: Miskolczi Ildikó, Fórika Krisztina, Lengyel Piroska, Gerõ Péter:)

NEW CHALLENGES

2010, 28-30 September,

Konferencia-kiadvány,
New Chall.-2010

89.

CLOUD LEARNING, (társszerzõ: Miskolczi Ildikó, Fórika Krisztina, Lengyel Piroska, Gerõ Péter:)

EDEN Research Workshop,

24-27 October 2010,

Book of Abstracts, ISBN 978-963-87914-4-3, p. 188
EDEN-2010

90.

HOZZUK LÉTRE A TUDÁST! (társszerzõ: Miskolczi Ildikó, Fórika Krisztina, Lengyel Piroska, Gerõ Péter:)

A magyar és a világtudomány napja, Szolnok

2010. november 18.

Szolnoki Tudományos Közlemények, 2010/XIV.
SzolnokTud. Nap-2010

91.

FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS - FENNTARTHATÓ NEMZETVÉDELEM

Hadmérnök

2010/4

322-339. old.
Hadmérnök 201/4-2010

92.

e-Learning from the point of view of methodology (co-writer: Péter Gerõ)

AARMS

Vol. 9, No. 2 (2010)

p. 377–394
AARMS-2010/2

93.

Virtuális Campus. Az e-tanulás lehetõségei a külszolgálatot teljesítõ
katonák képzésében.(társszerzõ: Hangya Gábor, Miskolczi Ildikó,  Kende György)

Társadalom és
Honvédelem Füzetek

2010/2.

5-26.old. ISBN
978-615-5057-14-4.

94.

A CLUB FOR E-LEARNING RESEARCHER - EDUCATORS IN THE CLOUDSSOME ASPECTS OF E-LEARNING (társszerzõ: Miskolczi Ildikó, Fórika Krisztina, Lengyel Piroska, Gerõ Péter, Pálinkás Yvette)

Hadmérnök

2011/2


pp.258-274
AARMS-2010/2

95.

Learning process as a system (cowriter: Ildikó Miskolczi , Imre Seebauer, Piroska Lengyel ,Márta Kis)

Use of E-learning in the Developing of the Key Competensies (Monograph)

2011

ISBN:978-83-60071-39-7
pp. 169-179
AARMS-2010/2

96.

Eight Sides of the e-Learning (cowriter: Ildikó Miskolczi, Krisztina Fórika, Péter Gerõ,  Imre Seebauer, Piroska Lengyel ,Márta Kis, László Pokorádi)

International Symposium on Applied Informatics and Related Areas, Székesfehérvár

11.16.2011

Prezi
AARMS-2010/2
 

97.

Rendszergazdátlan Galaxis (plenáris elõadás)

MAFIOK XXXV. Konferencia, Szolnok

2011.8..29-31
 

Prezi
AARMS-2010/2

98.

Más ez a teszt (társszerzõ: Miskolczi Ildikó, Lengyel Piroska, Pálinkás Yvette)

MoodleMoot-2011.
Konferencia, Gödöllõ

2011.6.23-24.
 

Elõadás
AARMS-2010/2

99.

A CLUB FOR E-LEARNING RESEARCHER (cowriter: Ildikó Miskolczi, Krisztina Fórika, Péter Gerõ, Piroska Lengyel, Yvette Pálinkás)

International Conference on
Knowledge Economy and Sustainable Economic Development, Oradea

27-29.10. 2011

Prezi
AARMS-2010/2

100.

Mobilizing e-learning (Cowriter: Antónia Berecz)

Journal of Applied Multimedia

2./VIII./2013

pp.53-62
AARMS-2010/2

101.

A tanítási-tanulási folyamat élethezszabásának módszertana

XX. Multimédia az oktatásban, nemzetközi konferencia,

2014.06.5-6., Sopron

94-96. oldal.
MMO-2015 Sopron

102.

Egy valós e-learning hálózat gráf-modellje

XXI. Multimédia az oktatásban, nemzetközi konferencia,

2015.05.22–23., Szabadka, ISBN 978-86-87095-54-0

53-62. oldal
MMO-2015 Szabadka

103.

Analyzing a Real e-Learning Network

Jampaper,

No.2/X/2015

p-p. 21-30
Jampaper-2015

104.

Model of an E-Learning Research Network(Cowriter: Márta Kis)

Jampaper,

No.1/XI/2016

p-p. 21-28
Jampaper-2016

105.

Portfólió szemlélet a felsőoktatásban(Társszerző: Kis Márta )

Jampaper,

No.3/XII/2017

p-p. 30-34
Jampaper-2017

106.

Portfolio approach in higher education(Cowriter: Márta Kis )

Jampaper,

No.3/XII/2017

p-p. 26-29
Jampaper-2017

107.

Is a test this test?

Jampaper,

No.1/XIII/2018

p-p. 1-7
Jampaper-2017

108.

Az élethez igazodó tanítási-tanulási folyamat, mint rendszer

A XXV. Multimédia az Oktatásban Konferencia kiadványa

2019. június 06-07.

105-109. oldal

109.

A life-to-life teaching-learning process as a system

Jampaper

2./XIV. /2019

p-p. 21-25
Jampaper-2017

110.

Tizenöt rendszergazdátlan év

XXVI. Multimédia az oktatásban online nemzetközi konferencia]

2020. június 11-12.

23-29.oldal

111.

SysAdminLess Club
(társszerk.: Miskolczi, Ildikó; Gerő, Péter; Szegediné, Lengyel Piroska; Berecz, Antónia; Kende, György; Tibenszkiné, Fórika Krisztina; Pálinkás, Yvette; Kis, Márta)

 

GlobeEdit International Book Market Service Ltd.OmniScriptum Publishing Group, Riga, Lettország.

2020.

Jampaper-2017 ISBN: 9786200607028

112.

Rendszergazdátlan Klub (társszerk.: Miskolczi, Ildikó; Gerő, Péter; Szegediné, Lengyel Piroska; Berecz, Antónia; Kende, György; Tibenszkiné, Fórika Krisztina; Pálinkás, Yvette; Kis, Márta)

GlobeEdit International Book Market Service Ltd.OmniScriptum Publishing Group, Riga, Lettország.

2020

Jampaper-2017 ISBN: 9786202517927

113.

A fegyveres küzdelem, mint rendszer

GlobeEdit International Book Market Service Ltd.OmniScriptum Publishing Group, Riga, Lettország.

2020

Jampaper-2017 ISBN: 9786139415328

114.

The armed combat as a system

 Scholar's Press 
 Chisinau, Moldova

2020

Jampaper-2017 ISBN: 9786138946878

115.

Katonai rendszerek modellezése

 GlobeEdit 
Chisinau, Moldova

2021

Jampaper-2017 ISBN: 9786200622518

116.

Modeling of Military Systems

LAP LAMBERT Academic Publishing 
Chisinau, Moldova

2021

Jampaper-2017 ISBN: 9786203854374

117.

Modelagem de sistemas militares

Sciencia Scripts, Omniscriptum Publishing Group Chisinau, Moldova

2021

(portugál)

Jampaper-2017 ISBN: 9786203698497

118.

Modellierung von militärischen Systemen

Sciencia Scripts, Omniscriptum Publishing Group Chisinau, Moldova

2021

(német)

Jampaper-2017 ISBN: 9786203698503

119.

Modelización de sistemas militares

Sciencia Scripts, Omniscriptum Publishing Group Chisinau, Moldova

2021

(spanyol)

Jampaper-2017 ISBN:
9786203698527

120.

Modélisation des systèmes militaires

Sciencia Scripts, Omniscriptum Publishing Group Chisinau, Moldova

2021

(francia)

Jampaper-2017 ISBN: 9786203698534

121.

Modellazione di sistemi militari

Sciencia Scripts, Omniscriptum Publishing Group Chisinau, Moldova

2021

(olasz)

Jampaper-2017 ISBN: 9786203698541

122.

Modellering van militaire systemen

Sciencia Scripts, Omniscriptum Publishing Group Chisinau, Moldova

2021

(holland)

Jampaper-2017 ISBN: 9786203698558

123

Modelowanie systemów wojskowych

Sciencia Scripts, Omniscriptum Publishing Group Chisinau, Moldova

2021

(lengyel)

Jampaper-2017 ISBN: 9786203698565

124.

Моделирование военных систем

Sciencia Scripts, Omniscriptum Publishing Group Chisinau, Moldova

2021

(orosz)

Jampaper-2017 ISBN: 9786203698572

 

© 2021 Dr. Seres György,
az MTA doktora

Honlap: http://drseres.com/

E-mail: drseres@drseres.com  

Vissza a honlapra